U bent hier

Resultaten inventarisatie CouncilWise

16 jun 2016

Tijdens de 3e masterclass over digitale medezeggenschap hebben we via een tool van CouncilWise een stelling voorgelegd aan alle deelnemers van het MZ LAB.

Stelling
“De mening van flexwerkers hoeft niet meegenomen te worden door de Ondernemingsraad. "

Resultaat
Poll resultaat: 5% eens / 95% oneens (2 / 37 respondenten)
Actieve respondenten: 39

De top 5 meningen

  • Het aantal flexwerkers zal gaan toenemen, afspiegeling hiervan in de OR is noodzakelijk. Medewerkers met vast contract hebben andere belangen dan flexwerkers en ervaren de zorgen van flexwerkers niet / anders.
  • Er komen steeds meer flexwerkers waardoor je dus een situatie kunt krijgen waarbij de ondernemingsraad totaal geen realistische afspiegeling (meer) is van het personeel. Bovendien zal de betrokkenheid omlaag gaan.
  • Ik vind het belangrijk dat alle lagen binnen de organisatie vertegenwoordigd worden binnen een medezeggenschap of ondernemingsraad. Hierbij horen bijvoorbeeld ook de managers, flexwerkers en schoonmakers.
  • Er zijn organisaties waar een groot deel van de medewerkers uit flexwerkers bestaat. Het zou niet eerlijk zijn als zij geen stem hebben! Een OR hoort een weerspiegeling van de organisatie te zijn, dus ook flexwerkers!
  • De medezeggenschap moet de werkvloer weerspiegelen; steeds meer mensen werken in de flexibele schil, dus die moeten ook in de OR zitten.

Mocht je vragen hebben over deze inventarisatie, mail naar info@mzlab.nl, dan helpen wij je verder!