U bent hier

Partners

Omring

Omring is een organisatie in verandering. Werken vanuit de bedoeling met warme aandacht voor de medemens. Uitgaand van de keuzes en het leven van de klant. Innoverend in het vinden van gezamenlijke slimme oplossingen. De OR stimuleert directe medezeggenschap van medewerkers; de pijl van binnen naar buiten gericht, remmende systemen daarin behendig omzeilend.

De kracht van de medewerkers stimulerend, zelf hun knelpunten laten omzetten in vragen en helpen bij het zoeken naar de beste oplossing.

Amstelring

Amstelring is een zorgorganisatie in de regio’s Amsterdam en Amstelland en Meerlanden, met een brede aanpak voor zorg en behandeling. Zo draagt Amstelring zorg voor Intramurale en Extramurale cliënten en Lichamelijk gehandicapten.

Amstelring is in transitie. Hierbij komt de cliënt in regie en de medewerker in zijn professionele kracht met meer autonomie. De medezeggenschap wordt gevormd door een ondernemingsraad en onderdeelcommissies en is volop in ontwikkeling. Uitgangspunten zijn daarbij het scherp houden van de organisatie, de medewerkers ondersteunen bij de ontwikkeling van zelfsturing, en ruimte bieden voor de professional.

 

Cordaan

Cordaan is er voor iedereen die gedurende korte of langere tijd zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Voor ouderen, kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen. Vanuit 120 locaties ontvangen zo’n 20.000 cliënten zorg van ruim 6.000 medewerkers en meer dan 2.500 vrijwilligers. 

De medezeggenschap is onder meer georganiseerd via de Ondernemingsraad en Onderdeelcommissies per sector. Zij overleggen met en adviseren rechtstreeks aan bestuur en directie. Maar ook via andere wegen hebben medewerkers invloed op de koers van de organisatie, bijvoorbeeld via beleidconferenties of door informeel overleg tussen Raad van Bestuur en het ‘Schaduwkabinet’. In dit Schaduwkabinet hebben jonge, zeer betrokken collega’s uit alle geledingen van het bedrijf zitting.​

 

Magenta Zorg

Magentazorg biedt met haar 14 zorglocaties voor veel mensen een thuis waar ze zichzelf kunnen zijn. Deze mensen hebben zelf de regie, zoals zij dat thuis gewend zijn. Er zijn speciale huizen voor mensen met dementie en Korsakov, voor mensen met lichamelijke klachten en voor een tijdelijk verblijf om te revalideren.

Bij Magenta vinden wij het belangrijk dat jongeren een luidere stem krijgen in de medezeggenschapsraad. Binnenkort kunnen onze medewerkers zich weer verkiesbaar stellen. Net zoals wij 'eigen regie' bij onze cliënten belangrijk vinden, sturen wij hier ook op aan bij onze medewerkers. Daarom biedt Magenta ook volop mogelijkheden om je als werknemer verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld vanuit ons eigen opleidingscentrum MagentAcedemy of op ons online platform waar je ervaringen kan uitwisselen en kennis kunt delen met collega's. 

 

Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een stichting voor dienstverlening aan mensen met een beperking. Het is een visiegestuurde, platte organisatie met overzichtelijke werkeenheden. Kwaliteit van zorg is afhankelijk van goede medewerkers. Bij Esdégé-Reigersdaal kan iedereen eigen talenten optimaal ontplooien en inzetten. Hen zoveel mogelijk ruimte geven om het werk te doen waar ze goed in zijn, levert goede zorg op. Zoveel mogelijk verantwoordelijkheden en financiële middelen liggen daarom zo laag mogelijk in de organisatie. Dichtbij de cliënt zit immers de kennis over wat de cliënt nodig heeft? Er is veel ruimte en vertrouwen en zo weinig mogelijk controle, beheerssystematiek en beleidsmatige ballast. Zoveel mogelijk medewerkers krijgen daardoor zoveel mogelijk invloed op hun eigen werk. Iedereen kan het verschil maken. Voor de cliënten waar hij/zij voor werkt.  Dat geeft voldoening.