U bent hier

Jongeren aan het woord

Bekijk de video

Resultaat MZ LAB Zorg: De Visies

Bekijk het eindresultaat van MZ LAB Zorg.

> De Visies <

Terugblik masterclass 'Nieuwe vormen van medezeggenschap'

Even voorstellen… Wij zijn Cynthia en Samantha, beiden zijn wij al wat jaren werkzaam bij Amstelring. Met veel plezier werken wij hier! Wij zijn gevraagd om de cursus Medezeggenschap LAB te volgen, hier hadden wij natuurlijk zin in!

Op vrijdag 22 april was de eerste masterclass met gastsprekers. Twee jonge sprekers uit de OR van Albert Heijn en Dick Termond. De sprekers waren zeer informatief en gaven ons nieuwe en aanvullende inzichten. Later tijdens de masterclass werd iedereen per organisatie bij elkaar ingedeeld. Zo konden wij van Amstelring met elkaar spreken over de vernieuwingen die wij graag zouden willen zien binnen Amstelring. Ons groepje sprak voornamelijk over de volgende vernieuwingen: digitalisering, laagdrempeligheid en bewustwording

Waarom hebben wij voor deze vernieuwingen gekozen?

Digitalisering
Onze groep valt het op dat de communicatie binnen Amstelring beter zou kunnen. Wij maken in onze organisatie gebruik van de intranet site Amstelring waar veel info op komt te staan over de organisatie. Wij bemerken dat deze site niet goed in de gaten wordt gehouden door het merendeel van het personeel. Daarom hebben wij bedacht dat bijvoorbeeld een Facebook of Twitter pagina handig zou zijn, dit omdat tegenwoordig jong en oud veelvoudig gebruikt maakt van social-media.

Laagdrempeligheid
Wij bemerken als Onderdeel commissie leden (OC) dat niet ieder personeelslid naar de OC stapt wanneer zij tegen punten aan lopen. Daarom hebben wij bedacht om de OC toegankelijker te maken voor al het personeel. Wij zouden graag een vast “inloop moment” per week willen zien, dit zodat het personeel weet wanneer en bij wie zij terecht zouden kunnen met hun vragen/opmerkingen.

Bewustwording
Wij van Amstelring zouden graag zien dat er meer jongeren hun stem laten horen binnen de organisatie, dit wordt tot nu toe matig gedaan. Daarom willen wij het personeel (vooral de jongeren) bewust laten worden hoe belangrijk het is om je stem te laten horen. Dat er wel degelijk meegepraat en gedacht kan worden.

Wij, Cynthia en Samantha kijken heel erg uit naar de aankomende masterclass!

 

 

Terugblik masterclass 'Flex en medezeggenschap'

Wij zijn Vivian en Babs MagentaZorg (locatie Zuyder Waert). 6 Mei was onze tweede masterclass op locatie Amstelring in Amsterdam.

Er waren twee sprekers. De eerste was een van de leden van Raad van Bestuur van Amstelring. De tweede was Johan Berends van Metamorfose; hij is OR-coach. Traint en adviseert ondernemingsraden om bewuster om te gaan met hun capaciteiten, talenten, faciliteiten en de invloed die ze kunnen hebben.

Het tweede deel van de masterclass werd iedereen gevraagd om 3 vragen in te vullen met betrekking tot flex een medezeggenschap. Per organisatie moest je dit formulier invullen. Het was prachtig weer dus we mochten in het park onder het genot van een hapje en een drankje dit invullen. Ik samen met Babs en Charif van CNV Jongeren. Wij van MagentaZorg zijn de kleinste club en de enige die ons hebben aangemeld voor MZ-lab.

Juist flexwerkers
Wij waren tot de conclusie gekomen dat juist flexwerkers de juiste input kunnen geven. Even toelichten; een flexwerker werkt voor alle locaties binnen de organisatie, komt op verschillende afdelingen te werken, ziet de verschillen in werkwijze. Juist door kennis van alles te hebben, of in ieder geval van alles een beetje heeft de flexwerker meer te zeggen!

Podium bieden
Om flexwerkers te betrekken bij medezeggenschap hebben wij een bedacht om projecten te organiseren binnen onze organisatie.

Flex betrekken binnen MagentaZorg
Een podium aanbieden voor participanten zodat zij hun mening kunnen uiten over bepaalde onderwerpen en mee kunnen denken.

Wat is hiervoor nodig?
Ondersteuning van het bedrijf.

Babs en ik hopen op een leerzame periode tijdens de masterclass, ook hopen we onze collega’s te kunnen bereiken wat betreft de OR en de vele voordelen die je ervan heb.

 

Terugblik masterclass 'Generaties op de werkvloer'

Waar krijg jij energie van?!

Voor de vierde masterclass van het MZ LAB kwamen we ditmaal bij elkaar op een prachtige locatie van Stichting Cordaan aan de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam. Tijdens deze masterclass werd het onderwerp “Generaties op de werkvloer” onder handen genomen, waarbij er gediscussieerd werd over hoe dit effect heeft op de onderlinge samenwerking en de aanwezigheid, of helaas beter gezegd, de afwezigheid van jongeren in de OR in zorgorganisaties.

Allereerst werden wij welkom geheten door Pien de Jong, directeur P&O Cordaan. Hierbij sprak zij over haar kijk op de mate waarin de stem van jongeren van belang is binnen zorgorganisaties, voor het hier en nu , maar zeker ook voor de toekomst.

Generaties
Vervolgens betrad gastspreker Aart Bontekoning het podium en nam ons mee op reis door de generaties heen en zijn theorieën hierover. Hierin kwamen al snel de verschillen tussen generaties aan het licht, die ontstaan door het vervangen van verouderde sociale patronen door nieuwe opvolgende generaties. Deze verschillende manieren van denken, leiding geven en communiceren zijn van grote invloed op de samenwerking.

Energiegevers en -vreters
Ook werd er veel aandacht geschonken aan en gebrainstormd over wat ons energie geeft tijdens onze werkdag en waar we veel energie en werkplezier aan verliezen. Zo waren veel overeenkomende energiegevers; vrijheid in hoe je je werk aanpakt en vertrouwen krijgen van onze leidinggevenden, onze “ouders” in de organisatie. De deelnemers vonden het ook niet lastig om de energievreters te benoemen, waar besluiteloosheid / langzame besluitvorming en het denken in problemen de energieniveaus sterk drukken. “Als je niet meer weet waar je energie van krijgt tijdens het werk, dan zit het helemaal fout”, aldus Aart Bontekoning.

Met deze inzichten in ons achterhoofd werd er aan het eind van de masterclass aan ons gevraagd wat er volgens ons nodig is om de samenwerking tussen generaties te bevorderen, waarbij er een situatie ontstaat dat generaties elkaar complementeren en niet uitsluiten. En hoe zou dit effect kunnen hebben op de medezeggenschap van jongeren in de OR? Overeenkomsten tussen de organisaties kwamen hierin duidelijk naar voren; Het opfrissen van het imago van de OR, duidelijkere communicatie d.m.v. verschillende soorten middelen gericht op doelgroep / generatie en het zien van passie bij anderen vergroot je eigen passie voor je werk. Dat geeft energie!

Hanna Schoenmakers & Lars Hartmans, Cordaan

 

Terugblik masterclass 'Zelfsturing in organisaties'

 

Geopend met een inspirerend verhaal van Gerard Koomen, voorzitter van de OR Omring. De missie van Omring: wij versterken de zeggenschap van medewerkers en zorgen voor een koers van de organisatie van de medewerkers belang aantoonbaar is gediend. Gerard geeft duidelijk aan wees sterk in je medezeggenschap: kijk breder naar de visie, de waarheid zit altijd in het midden! Zorg ervoor dat je als OR niet in het proces terecht komt, blijf coachend naar de medewerkers waren een paar goede tips van Gerard. Zet medewerkers in hun kracht! Waar Omring al ver in is, is de medezeggenschap van de medewerkers meenemen in projecten en ontwikkeling bij vernieuwingen voor de hele organisatie.

De 2de workshop werd verzorgd door Nico Siffels. De OR wet is al uit de vorige eeuw 1979. De wet is gemaakt voor het bedrijf leven en past totaal niet bij veranderde wereld. Ondanks die oude wet is er mooie ontwikkeling gaande want Omring en eigenlijk de meeste organisaties zijn onderweg naar participatie en zelfsturing. Voor Omring als voorkeur met directe participatie waarin we direct de dialoog aangaan met elkaar.

Anouska Smit, Marsha Siereveld en Loraine Besseling